Instalacja 9,96 kWp / 7,1 kWh – Łódź – system hybrydowy

Instalacja 9,96 kWp / 7,1 kWh – Łódź – system hybrydowy

Instalacja 8,17 kWp / 7,1 kWh – Karolino – system hybrydowy

Instalacja 8,17 kWp / 7,1 kWh – Karolino – system hybrydowy