Fotowoltaika – jak rozliczyć w PIT

Wypełnij formularz, zostaw swoje dane i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym doradcą. Dowiedz się, w jaki sposób prawidłowo rozliczyć instalację fotowoltaiczną w PIT. Obiecujemy, że skontaktujemy się z Tobą w przeciągu jednego dnia roboczego.

 • JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZYĆ INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ W PIT
 • ULGA TERMOMODERNIZACYJNA
 • ODLICZANIE FOTOWOLTAIKI OD PODATKU
 • ODLICZANIE INSTALACJI PV OD PODATKU A DOFINANSOWANIA
 • FOTOWOLTAIKA – PIERWSZY RACHUNEK, FAKTURA PROSUMENCKA

  Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Energypack sp. z o.o., ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, NIP: 5213751980, KRS: 0000642571, REGON: 365660647. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji niniejszego zapytania, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

  Rozliczenie fotowoltaiki w PIT

  Fotowoltaika – jak rozliczyć w PIT

  Aby uzyskać zwrot z tytułu posiadania fotowoltaiki można zdecydować się na skorzystanie z różnego rodzaju dofinansowań czy też odliczyć inwestycję od podatku. Druga możliwość istnieje dzięki uldze termomodernizacyjnej, a zakup, instalacja i montaż paneli fotowoltaicznych można rozliczyć w PIT.

  Ulga termomodernizacyjna 

  Dzięki uldze termomodernizacyjnej można uzyskać do 53 tys. zł zwrotu z racji modernizacji swojej nieruchomości. Z opcji tej skorzystać mogą podatnicy opłacający podatek PIT wg 19% skali lub opłacający ryczałt od swoich przychodów. Dotyczy ona zatem inwestorów będących osobami fizycznymi i posiadają nieruchomość lub jej współwłaścicieli. Więcej o uldze termomodernizacyjnej możesz przeczytać w artykule: Dla kogo ulga termomodernizacyjna a dla kogo ulga inwestycyjna?

  Odliczanie fotowoltaiki od podatku

  Fotowoltaikę można odliczać od podatku od 1 stycznia 2019 roku. Wydatki związane z zakupem i montażem fotowoltaiki można odliczyć w zeznaniu rocznym PIT w tym samym roku, w którym poniesiono podane koszty (jako odniesienie uważa się datę sprzedaży z faktury). Załącznik PIT-0 służy do rozliczania się z inwestycji w panele pv. Dołącza się go do deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT36-L, PIT-28. Aby poprawnie dokonać rozliczenia należy zsumować wszystkie wydatki i wpisać w oznaczoną rubrykę.

  Odliczanie fotowoltaiki od podatku a dofinansowania

  Zwrot kosztów związany z inwestycją w fotowoltaikę może zwrócić się dzięki odliczeniu jej od podatku lub uzyskaniu dofinansowania. Według prawa można skorzystać z tych dwóch możliwości naraz, aczkowiek odliczyć od podatku nie można tej części inwestycji, która została dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub inne dofinansowania. Oznacza to, że można skorzystać np. z programu Mój Prąd lub Czyste Powietrze oraz jednocześnie z ulgi termomodernizacyjnej. Wówczas podczas wypełniania załącznika PIT-0 nie należy brać pod uwagę części dofinansowanej.

  Fotowoltaika – pierwszy rachunek, faktura prosumencka

  Każdy, kto posiada fotowoltaikę produkującą energię na własny użytek (a nie w celu dystrybucji) jest nazywany prosumentem. Prosumenci nie otrzymują takich samych rachunków od zakładu energetycznego jak konsumenci. Faktura prosumencka to rozliczenie energii pobranej i wyprodukowanej wraz z informacją o wysokości opłat dystrybucyjnych (jakościowych, sieciowych, przejściowych, OZE, kogeneracyjnych i mocowych).
  W pierwszej części faktury prosumenckiej znajdują się podstawowe informacje, takie jak dane sprzedawcy i odbiorcy energii, adres punktu poboru, okres rozliczeniowy, moc instalacji fotowoltaicznej i inne.
  Druga część składa się z właściwego rozliczenia pobranej i wyprodukowanej energii. Znajdują się w niej takie określenia jak:
  • Energia czynna pobrana (z sieci energetycznej, kiedy fotowoltaika nie pracowała) oraz oddana (do sieci z powodu nadmiernego wyprodukowania)
  • Współczynnik korekty (w przypadku instalacji o mocy do 10kWp odebrać można do 80% zmagazynowanej energii, a powyżej 10kWp 70%)
  • Wprowadzone do sieci – skorygowane (ilość kWh wyprodukowana i pomniejszona o wartość współczynnika korekty)
  • Pobrano z magazynu (zużyta nadwyżka energii)
  • Pobrano z sieci (energia czynna pobrana z sieci)
  • Saldo bieżące (koszty, jakie należy pokryć z tytułu zużycia energii pobranej z sieci)
  • Magazyn prądu (energia zmagazynowana w danym okresie) oraz suma energii znajdującej się w nim
  • Opłata handlowa (doliczana, aby pokryć koszty działalności administracyjnej dostawcy)
  • Składka stała (doliczana, aby pokryć utrzymanie sieci energetycznej) oraz zmienny stawki sieciowej (koszt dystrybucji prądu)
  • Stawka jakościowa (opłata za utrzymanie odpowiednich parametrów prądu)
  • Opłaty: OZE (zapewnienia większą dostępność odnawialnych źródeł energii), mocowa (pokrywa koszty utrzymania elektrowni w gotowości), kogeneracyjna (pomaga rozwinąć wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej) oraz przejściowa (opłata zabezpieczająca elektrownię przed przedterminowym rozwiązaniem Kontraktów Długoterminowych)
  • Abonament (wliczane są w niego koszty obsługi i odczytu licznika prądu)
  • Informacje o: kwocie do zapłaty, terminie płatności oraz numer konta.

  Jak rozliczyć fotowoltaikę w PIT – najczęściej zadawane pytania

  Tutaj wkrótce pojawią się najczęściej zadawane pytania dotyczące rozliczenia instalacji pv w PIT. W międzyczasie zapraszamy do kontaktu lub odwiedzenia ogólnego FAQ.

  Zobacz również

  Fotowoltaika dla firm

  Fotowoltaika dla domu

  Farmy PV