Skip to main content

Fotowoltaika – jak rozliczyć w PIT

Wypełnij formularz, zostaw swoje dane i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym doradcą. Dowiedz się, w jaki sposób prawidłowo rozliczyć instalację fotowoltaiczną w PIT. Obiecujemy, że skontaktujemy się z Tobą w przeciągu jednego dnia roboczego.

 • JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZYĆ INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ W PIT
 • ULGA TERMOMODERNIZACYJNA
 • ODLICZANIE FOTOWOLTAIKI OD PODATKU
 • ODLICZANIE INSTALACJI PV OD PODATKU A DOFINANSOWANIA
 • FOTOWOLTAIKA – PIERWSZY RACHUNEK, FAKTURA PROSUMENCKA

  Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Energypack sp. z o.o., ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, NIP: 5213751980, KRS: 0000642571, REGON: 365660647. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji niniejszego zapytania, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

  Rozliczenie fotowoltaiki w PIT

  Fotowoltaika – jak rozliczyć w PIT

  Aby uzyskać zwrot z tytułu posiadania fotowoltaiki można zdecydować się na skorzystanie z różnego rodzaju dofinansowań czy też odliczyć inwestycję od podatku. Druga możliwość istnieje dzięki uldze termomodernizacyjnej, a zakup, instalacja i montaż paneli fotowoltaicznych można rozliczyć w PIT.

  Ulga termomodernizacyjna 

  Dzięki uldze termomodernizacyjnej można uzyskać do 53 tys. zł zwrotu z racji modernizacji swojej nieruchomości. Z opcji tej skorzystać mogą podatnicy opłacający podatek PIT wg 19% skali lub opłacający ryczałt od swoich przychodów. Dotyczy ona zatem inwestorów będących osobami fizycznymi i posiadają nieruchomość lub jej współwłaścicieli. Więcej o uldze termomodernizacyjnej możesz przeczytać w artykule: Dla kogo ulga termomodernizacyjna a dla kogo ulga inwestycyjna?

  Odliczanie fotowoltaiki od podatku

  Fotowoltaikę można odliczać od podatku od 1 stycznia 2019 roku. Wydatki związane z zakupem i montażem fotowoltaiki można odliczyć w zeznaniu rocznym PIT w tym samym roku, w którym poniesiono podane koszty (jako odniesienie uważa się datę sprzedaży z faktury). Załącznik PIT-0 służy do rozliczania się z inwestycji w panele pv. Dołącza się go do deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT36-L, PIT-28. Aby poprawnie dokonać rozliczenia należy zsumować wszystkie wydatki i wpisać w oznaczoną rubrykę.

  Odliczanie fotowoltaiki od podatku a dofinansowania

  Zwrot kosztów związany z inwestycją w fotowoltaikę może zwrócić się dzięki odliczeniu jej od podatku lub uzyskaniu dofinansowania. Według prawa można skorzystać z tych dwóch możliwości naraz, aczkowiek odliczyć od podatku nie można tej części inwestycji, która została dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub inne dofinansowania. Oznacza to, że można skorzystać np. z programu Mój Prąd lub Czyste Powietrze oraz jednocześnie z ulgi termomodernizacyjnej. Wówczas podczas wypełniania załącznika PIT-0 nie należy brać pod uwagę części dofinansowanej.

  Fotowoltaika – pierwszy rachunek, faktura prosumencka

  Każdy, kto posiada fotowoltaikę produkującą energię na własny użytek (a nie w celu dystrybucji) jest nazywany prosumentem. Prosumenci nie otrzymują takich samych rachunków od zakładu energetycznego jak konsumenci. Faktura prosumencka to rozliczenie energii pobranej i wyprodukowanej wraz z informacją o wysokości opłat dystrybucyjnych (jakościowych, sieciowych, przejściowych, OZE, kogeneracyjnych i mocowych).
  W pierwszej części faktury prosumenckiej znajdują się podstawowe informacje, takie jak dane sprzedawcy i odbiorcy energii, adres punktu poboru, okres rozliczeniowy, moc instalacji fotowoltaicznej i inne.
  Druga część składa się z właściwego rozliczenia pobranej i wyprodukowanej energii. Znajdują się w niej takie określenia jak:
  • Energia czynna pobrana (z sieci energetycznej, kiedy fotowoltaika nie pracowała) oraz oddana (do sieci z powodu nadmiernego wyprodukowania)
  • Współczynnik korekty (w przypadku instalacji o mocy do 10kWp odebrać można do 80% zmagazynowanej energii, a powyżej 10kWp 70%)
  • Wprowadzone do sieci – skorygowane (ilość kWh wyprodukowana i pomniejszona o wartość współczynnika korekty)
  • Pobrano z magazynu (zużyta nadwyżka energii)
  • Pobrano z sieci (energia czynna pobrana z sieci)
  • Saldo bieżące (koszty, jakie należy pokryć z tytułu zużycia energii pobranej z sieci)
  • Magazyn prądu (energia zmagazynowana w danym okresie) oraz suma energii znajdującej się w nim
  • Opłata handlowa (doliczana, aby pokryć koszty działalności administracyjnej dostawcy)
  • Składka stała (doliczana, aby pokryć utrzymanie sieci energetycznej) oraz zmienny stawki sieciowej (koszt dystrybucji prądu)
  • Stawka jakościowa (opłata za utrzymanie odpowiednich parametrów prądu)
  • Opłaty: OZE (zapewnienia większą dostępność odnawialnych źródeł energii), mocowa (pokrywa koszty utrzymania elektrowni w gotowości), kogeneracyjna (pomaga rozwinąć wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej) oraz przejściowa (opłata zabezpieczająca elektrownię przed przedterminowym rozwiązaniem Kontraktów Długoterminowych)
  • Abonament (wliczane są w niego koszty obsługi i odczytu licznika prądu)
  • Informacje o: kwocie do zapłaty, terminie płatności oraz numer konta.

  Jak rozliczyć fotowoltaikę w PIT – najczęściej zadawane pytania

  Tutaj wkrótce pojawią się najczęściej zadawane pytania dotyczące rozliczenia instalacji pv w PIT. W międzyczasie zapraszamy do kontaktu lub odwiedzenia ogólnego FAQ.

  Zobacz również

  Instalacja 49,41 kWp Sulejówek

  Instalacja 39,84 kWp Borzęcin Duży

  Instalacja 39,96 kWp Biała

  Instalacja 49,98 kWp Rzeszów

  Instalacja 49,98 kWp Piotrków Trybunalski

  Instalacja 49,8 kWp Krosna Wieś

  Instalacja 90 kWp Błaszki

  Fotowoltaika dla firm

  Fotowoltaika dla domu

  Farmy PV