Skip to main content

Grant OZE to program rządowy, który ma na celu wspieranie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Polsce. Jednym z elementów tego programu jest możliwość ubiegania się o dotację na instalacje fotowoltaiczne dla wspólnot mieszkaniowych, tzw. „Grant OZE dla wspólnot mieszkaniowych”. Poniżej przedstawiamy zasady przyznawania tej dotacji:

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe dostaną wreszcie wyższe dotacje na OZE – opis programu.

Z dniem 01.02.2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadziło program „Grant OZE”, który przeznaczony jest przede wszystkim dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, ale również dla spółek prawa handlowego. Program realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Nabór odbywa się w formule ciągłej i będzie trwał do 30.06.2026 r. Z dotacji mogą również Skorzystać zarządcy nieruchomości oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Do tej pory z dopłat do instalacji fotowoltaicznych oraz dodatkowych elementów takich jak magazyny ciepła, magazyny energii oraz system HEMS/EMS mogli skorzystać jedynie właściciele domów jednorodzinnych w ramach programu Mój Prąd. Od 15 grudnia 2022 r. NFOŚiGW podwyższył kwoty dotacji z 4 tys. zł na 6 tys. zł za samą fotowoltaikę a za montaż instalacji PV wraz z dodatkowymi elementami można wnioskować o nawet 26 tys. zł.

Dofinansowanie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych przeznaczone jest na:

– zakup i montaż odnawialnego źródła energii (instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła, magazyn energii);

– rozbudowa istniejącego odnawialnego źródła energii, tak aby moc instalacji wzrosła powyżej 25%.

Granty na OZE wyliczane są w odniesieniu do kosztów netto inwestycji i wynoszą 50 proc. całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

Złożenie wniosku o dofinansowanie.

Aby uzyskać dofinansowanie, wnioskodawca musi złożyć wniosek do BGK o przyznanie grantu OZE. Wniosek musi być wypełniony zgodnie z dołączonym projektem. Ważną informacją jest to, że beneficjent musi dołączyć dokument potwierdzający umocowanie osób podpisujących wniosek.

Warto pamiętać, że przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed przyznaniem dofinansowania. Po pozytywnej weryfikacji wniosku inwestor może zrealizować inwestycję, a po jej zakończeniu składa wniosek o wypłatę pieniędzy z KPO.

Zasady przyznawania dotacji do fotowoltaiki i pomp ciepłach w budynkach wielorodzinnych.

Weryfikacja złożonych dokumentów przez bank trwa 30 dni. Termin ten może zostać wydłużony o kolejne 10 dni robocze, jeśli BGK odeśle wniosek do uzupełnienia.

Po zakończonej inwestycji beneficjent składa wniosek o wypłatę dotacji, który rozpatrywany jest w terminie 10 dni roboczych.

Podsumowanie

„Grant OZE” jest to ogólnopolski program wspierający prosumentów lokatorskich. W 2022 r. została uchwalona nowelizacja ustawy, która miała za zadanie dostosować przepisy prawa, tak aby prosument zbiorowy m.in. wspólnoty, spółdzielnie oraz zarządzający nieruchomościami mogli termomodernizować obiekty, oraz pozbywać się nieefektywnych źródeł ciepła. Wniosków o dofinansowanie było jednak mało, gdyż ciężko było otrzymać dotacje. Na początku tego roku przepisy zostały zmienione, a zainteresowanie programem wzrosło.

Należy pamiętać, że dla lokatorów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zamontowanie np. instalacji fotowoltaicznej będzie generować duże oszczędności.

Warto nadmienić, że dopłata ze środków KPO przeznaczona jest na odnawialne źródła energii, które zasilą części wspólne w budynkach wielorodzinnych, windy lub oświetlenie korytarzy.

Minister rozwoju i technologii wprowadzając ww. program, zamierza doprowadzić do zwiększenia efektywności energetycznej oraz sprawić, aby termomodernizacja w domach wielorodzinnych była dostępna dla każdego lokatora.