Skip to main content

„Mój Prąd 4.0” to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej (NFOŚiGW), który rozpoczął się 15 kwietnia 2022 r. W obecnej edycji prosument ma możliwość otrzymania dofinansowania na instalację fotowoltaiczną, magazyn energii, pompę ciepła oraz nowy system zarządzania energią – HEMS/EMS.

W dniu 22.11.2022 r. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa  ogłosiła zmianę poziomu dofinansowania, który ma obowiązywać od 15 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany w programie Mój Prąd 4.0

Jeśli prosument nabędzie samą instalację PV to wysokość dotacji wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 6 tys. zł.

W przypadku złożenia wniosku na zakup fotowoltaiki oraz magazynu energii elektrycznej wysokość dofinansowania będzie wynosić: dla mikroinstalacji do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 7 tys. zł, a dla magazynu energii elektrycznej do 50% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 16 tys. zł.

Warto pamiętać, że w ramach programu beneficjenci mają możliwość skorzystania z dotacji na magazyn ciepła przy zakupie pompy ciepła oraz na inteligentny system zarządzania energią HEMS/EMS. Nowe zasady tej edycji nie przewidują podwyższenia dofinansowania. Dotacje będą opiewać na kwoty: 5 tys. zł (magazyn ciepła) i 3 tys. zł (HEMS/EMS).

 

Program mój prąd różnice

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Wniosek o dofinansowanie mogą złożyć prosumenci, którzy rozliczają się w systemie net – billing a okres kwalifikowalności kosztów obowiązuje od 01.02.2020 r. do 31.03.2023 r.

Bardzo dobrą wiadomością jest również fakt, że wszyscy prosumenci, którzy otrzymali już dotację z 4 edycji programu „Mój Prąd” otrzymają wyrównanie uzyskanych środków do aktualnego poziomu dofinansowania.

Dotację mogą uzyskać również prosumenci, którzy przeszli z systemu net–metering (system opustów) na nowy system rozliczeń net – billing obowiązujący od 1 kwietnia 2022 r. jak również Ci, którzy skorzystali już z wcześniejszych edycji programu Mój Prąd i dokonali zmiany na ww. system tzw. net- biling.

Należy jednak pamiętać i śpieszyć się z zakupem instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów, że wnioski można składać jedynie do 31 marca 2023 r., a nabór wniosków odbywa się w systemie ciągłym.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie

Niezbędne dokumenty

Aby złożyć wniosek należy zebrać niezbędne dokumenty jakimi są:

  • skany rozliczonych faktur za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej (oraz jeśli wnioskodawca nabył również za magazyn energii elektrycznej lub magazyn ciepła i system HEMS/EMS),
  • potwierdzenia wpłaty za ww. faktury,
  • zaświadczenie podpisane przez OSD,
  • zaświadczenie net – billing wskazujące, że wnioskodawca korzysta z nowych zasad rozliczania,
  • protokół odbioru prac ( w przypadku zakupu dodatkowych elementów: magazynu energii elektrycznej, magazynu ciepła oraz systemu HEMS/EM),
  • pełnomocnictwo (w przypadku, w którym w imieniu beneficjenta wniosek składa pełnomocnik),
  • zaświadczenie o dokonaniu płatności,
  • oświadczenie potwierdzające zgłoszenie magazynu energii elektrycznej do sieci.

W jaki sposób złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski składane są tylko i wyłącznie online za pomocą generatora wniosków o dofinasowanie (GWD), który zakłada się za pomocą profilu zaufanego lub e – dowodu. Sama platforma jest intuicyjna i prowadzi beneficjenta krok po kroku oraz zaznacza ewentualne pomyłki.

Dalsze kroki po złożeniu wniosku do programu „Mój Prąd”

Narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez generator wniosków o dofinansowanie informuje beneficjenta o statusie wniosku. Weryfikacja odbywa się na bieżąco. Jeśli wnioskodawca popełnił błąd, to NFOŚiGW wysyła maila z informacją jaka pomyłka została popełniona, lub który dokument powinien być jeszcze dostarczony. GWD tworzy możliwość aktualizacji wniosku, dzięki której prosument może poprawić wniosek i złożyć go ponownie. Fundusz dopuszcza dwie możliwości poprawienia wniosku. Dofinansowanie w ramach programu wypłacane jest na konto beneficjenta na bieżąco.

Podsumowanie

Warto pamiętać, że z uwagi na dzisiejszą bardzo trudną sytuacje na światowym rynku energetycznym oraz wszechobecną inflację program „Mój Prąd 4.0” stwarza możliwość uzyskania nawet 31 tys. zł dofinasowania na odnawialne źródła energii. Inwestycje te pomogą prosumentom w produkcji własnego prądu oraz wzrostu autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej. Nowy nabór ukierunkowany jest w stronę magazynów prądu wykorzystujących energię płynącą z mikroinstalacji fotowoltaicznej co zdecydowanie poprawi opłacalność systemu rozliczeń wprowadzonego 1 kwietnia 2022.