Skip to main content

Gospodarstwo rolne jest najlepszym przykładem tego, że zakup instalacji fotowoltaicznej opłaca się w każdym aspekcie. Przede wszystkim w gospodarstwie rolnym zużycie energii elektrycznej jest bardzo wysokie a energię elektryczną rozlicza się tak jak w domu jednorodzinnym. Dodatkowo rolnicy posiadają duże połacie dachowe oraz ogromne tereny, dzięki czemu można zamontować instalację fotowoltaiczną w całości pokrywającą zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Jakie korzyści finansowe będzie miał rolnik z instalacji fotowoltaicznej

Gospodarstwo rolne jest rozliczane w głównej mierze zgodnie z taryfą G lub C. Jeśli rolnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą to wg nowelizacji ustawy o OZE z dnia 19.07.2019 r. może być prosumentem i korzystać z systemu opustów. Jednocześnie może skorzystać z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Mój Prąd” i otrzymać bezzwrotnie 5 tyś zł dotacji. Dodatkowo rolnik płacący podatek rolny ma możliwość odliczenia 25% kosztu instalacji (tzw. ulga inwestycyjna). 1.11.2019 r. został ujednolicony podatek VAT dzięki czemu instalację fotowoltaiczną można zamontować na budynku mieszkalnym lub na gruncie i zastosować stawkę 8% VAT.

Rozliczanie gospodarstw rolnych

Warto nadmienić, że rolnik, który jest czynnym płatnikiem VAT może odliczyć sobie inwestycje od podatku i jednocześnie skorzystać z ulgi inwestycyjnej będąc przy tym Prosumentem.

Rolnicy, którzy posiadają hale produkcyjne, szklarnie, fermy drobiu mają ogromne zużycie energii. Dla nich najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na zasadach odsprzedaży wytworzonej energii elektrycznej. Mikroinstalacja PV może pokryć całe zużycie energii elektrycznej z prowadzonej działalności albo przynajmniej uchronić przed podwyżkami prądu.

Reasumując instalacja fotowoltaiczna dla rolników to bardzo korzystna inwestycja, ponieważ z uwagi na możliwość zamontowania dużej ilości modułów, oraz skorzystania z dotacji zwraca się już po ok. 5 latach.