Skip to main content

Na montaż instalacji fotowoltaicznej można uzyskać dofinansowanie dzięki wielu istniejącym programom. Zarówno prosument, przedsiębiorca i osoba prowadząca gospodarstwo rolne może skorzystać z takiej możliwości.

Dotacje dla prosumenta

Program priorytetowy „Mój Prąd” realizowany przez NFOŚiGW, mający na celu wsparcie osób fizycznych w segmencie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Bezzwrotną dotację można uzyskać w wysokości do 5 tyś zł na jedno przedsięwzięcie do 50% kosztów kwalifikowanych. Termin składania wniosków trwa od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://mojprad.gov.pl/.

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” również jest realizowany przez NFOŚiGW. Ma on na celu poprawę efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji płynów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Maksymalny koszt kwalifikujący się do dofinansowania od którego liczona jest dotacja to 53 tyś zł na budynek mieszkalny zaś minimalny koszt kwalifikowany to 7 tyś. zł. Pozostałą część kosztów inwestycji można sfinansować pożyczką. Kwota bezzwrotnej dotacji jest uzależniona od wysokości średniego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Realizacja programu odbywa się w sposób ciągły w latach 2019-2029. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/.

Ulga termomodernizacyjna jest to kolejne wsparcie dla inwestorów indywidulanych, chcących poprawić jakość powietrza. Polega ona na tym, że inwestor, może odliczyć koszty przedsięwzięcia od podstawy podatku dochodowego. Łączna kwota nie może przekroczyć 53 tyś zł. Okres kalkulacji inwestycji nie może być dłuższa niż 6 lat. Jest możliwość połączenia programu „Mój Prąd” odejmując kwotę dotacji i wzięcia pod uwagę pozostałych kosztów.

Programy Regionalne RPO to nic innego jak środki z Funduszy UE, które są rozdysponowane dla poszczególnych województw. Celem tego programu jest poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Program realizowany jest w latach 2014-2020. Szczegółowy zakres projektów, ich realizacja oraz informacje jak wnioskować o dotacje są opisane na stronach internetowych poszczególnych serwisów regionalnego programu operacyjnego dla danego województwa.

Dotacje dla przedsiębiorstw – Energia plus

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej „Energia Plus” dedykowany jest przedsiębiorcom a jego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać w terminie od 01.03.2019 r. – 18.12.2020 r. Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki (forma zwrotna) do 85% kosztów kwalifikowanych, przy czym minimalna wartość pożyczki to 1 mln zł. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/nabor-2019-energia-plus/.

Dofinansowanie dla gospodarstw rolnych

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym, to wsparcie dla przedsiębiorców płacących podatek rolny. Jest ona przyznawana po zakończeniu inwestycji np. instalacji fotowoltaicznej i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonane przedsięwzięcie, 25 proc. udokumentowanych rachunkami nakładów finansowych. Należy pamiętać, że jedna inwestycja może być odliczania nie dłużej niż przez 15 lat.

Jeśli rolnik jest osobą indywidualną może skorzystać z programu „Mój Prąd.  Natomiast jeśli rolnik jest płatnikiem VAT może cały odliczyć od instalacji fotowoltaicznej a także podatek dochodowy, ponieważ inwestycja jest również kosztem w firmie. Ma on możliwość również skorzystać z ulgi inwestycyjnej