Skip to main content

Procedurę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci reguluje ustawa Prawo Energetyczne, w której jest podział na dwa rodzaje podmiotów.

  • Prosument – osoba fizyczna lub małe przedsiębiorstwo wytwarząjące energię elektryczną na własne potrzeby, które ma podpisaną umowę kompleksową;
  • Wytwórca energii z mikroinstalacji niebędący prosumentem – jest stroną umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej – niezależnie od tego czy jest osobą fizyczną, czy prowadzi działalność gospodarczą.

Zobacz także: fotowoltaika dla domu, fotowoltaika dla firm, fotowoltaika dla gospodarstw

Od czego zacząć?

Po zakupie mikroinstalacji oraz jej montażu należy zgłosić swoją nową elektrownię do sieci. W tym celu trzeba pobrać ze strony swojego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) wniosek, wypełnić go i wysłać. Do wniosku dołączamy:

  • schemat mikroinstalacji;
  • karty i specyfikacje produktu oraz certyfikaty i deklarację zgodności z normami UE;
  • uprawnienia instalatora, który montował mikroinstalację;
  • wydruk z CIEDG lub z KRS (jeśli to firma);
  • pełnomocnictwo klienta dla osoby upoważnionej (w przypadku gdy, wnioskodawca sam nie składa wniosku).

Jeśli wniosek wypełniony jest poprawnie i załączone do niego zostały wszystkie dokumenty, to OSD ma obowiązek w ciągu 30 dni wymieć licznik na dwukierunkowy i podłączyć instalację do sieci.

W przypadku wytwórców energii z mikroinstalacji niebędącymi prosumentami jest podobnie, czyli też należy wysłać wniosek do zgłoszenia do sieci, przy czym najpierw trzeba podpisać z obecnym sprzedawcą umowę o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Po weryfikacji zgłoszenia OSD tak samo jak w przypadku prosumenta ma 30 dni na wymianę licznika na dwukierunkowy.

Na co należy zwrócić uwagę?

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na profil działalności przedsiębiorstwa i oszacować czy zostać prosumentem i skorzystać z systemu opustów. Bardzo ważna jest w tym przypadku moc zamontowanej instalacji fotowoltaicznej, gdyż do 10 kWp OSD oddaje 80% wytworzonej energii natomiast powyżej 10 kWp OSD oddaje już tylko 70% do wykorzystania w ciągu 365 dni. Przedsiębiorstwo ma możliwość odliczenia od podatku takiej mikroinstalacji jak również skorzystać z finansowania leasingowego na dogodnych warunkach.