Skip to main content

Program „Mój Prąd” stworzony został przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aby wesprzeć segment mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV). Budżet programu wynosi 1 000 000 tyś zł. Dedykowany jest dla osób fizycznych, którzy wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i są prosumentami.

Na czym polega program ?

Program „Mój Prąd” stworzony został przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aby wesprzeć segment mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV). Budżet programu wynosi 1 000 000 tyś zł. Dedykowany jest dla osób fizycznych, którzy wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i są prosumentami. Aby korzystać z systemu prosumenckiego należy mieć podpisaną umowę kompleksową. Dofinansowanie z programu to bezzwrotna dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład inwestycji nie więcej niż 5 tyś zł na jedno przedsięwzięcie. W tej chwili jest realizowana już druga edycja programu, która potrwa do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

W jaki sposób należy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć dopiero po podłączeniu mikroinstalacji PV do sieci przez Operatora. Są dwie możliwości złożenia wniosku: przez wnioskodawcę (osobiście, przesłanie drogą pocztową, kurierem lub wysyłanie wniosku online przez internet) lub przez osobę upoważnioną, podpisując uprzednio stosowne pełnomocnictwo dostępne na stronie NFOŚiGW w zakładce: „Mój Prąd”.

W przypadku gdy beneficjent chce złożyć wniosek w wersji papierowej należy pobrać ze strony: https://mojprad.gov.pl/jak-z%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wniosek/ druk wniosku należy dołączyć:

  • wzór oświadczenia od Operatora Sieci Dystrybucyjnej;
  • kopie faktur za dostawę i montaż mikroinstalacji z dopiskiem ręcznym: „zgłoszono do programu priorytetowego „Mój Prąd”;
  • kopie dowodu zapłaty za faktury;
  • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych uprawnień).

Poprawnie wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie NFOŚiGW (ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa) lub wysłać drogą pocztową czy kurierem.

W przypadku gdy beneficjent chciałby złożyć wniosek online, należy zalogować się na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad a po uprzednim założeniu profilu zaufanego trzeba wypełnić poprawnie wszystkie dane we wniosku oraz dołączyć do niego ww. załączniki.

Pomoc Energypack przy składaniu wniosków do NFOŚiGW

Nasza firma ma podpisane porozumienie z NFOŚiGW i jesteśmy do dyspozycji by wypełnić i złożyć wniosek za naszych klientów. Państwo dostarczają nam jedynie podpisane pełnomocnictwo, oświadczenie od Operatora Sieci Dystrybucyjnej oraz nr rachunku bankowego na które mają być przelane środki z dotacji i nr umowy kompleksowej zawartej z Zakładem Energetycznym.

Ulga termomodernizacyjna

Dotację z programu „Mój Prąd” najlepiej połączyć z ulgą termomodernizacyjną, w ramach której jest możliwość odliczenia od podatku dochodowego instalacje fotowoltaiczne o wartości do 53 tyś zł.