Skip to main content

Program Czyste Powietrze powstał we współpracy rządu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwsza edycja rozpoczęła się 18.09.2018 r. Ze względu na dość skomplikowane procedury w składaniu wniosków forma programu została zmieniona i od 15.05.2020 r. ruszyła jego druga część.

Celem programu Czyste Powietrze jest umożliwienie beneficjentom:

 

  • wymiany starych i zużytych źródeł ciepła na nowe;
  • zakup i montaż odnawialnych źródeł energii takich jak moduły fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne;
  • zakup wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Budżet programu opiewa na kwotę 103 miliardy złotych, a jego realizacja potrwa do końca 2029 r.

Kto może zostać beneficjentem programu czyste powietrze?

Czyste powietrze jest skierowane do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, jak również wyodrębnionych Księgą Wieczystą lokali mieszkalnych, segmentów oraz bliźniaków, a ich dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł. Należy jednak pamiętać, że program jest przeznaczony na wsparcie budynków już wybudowanych i nie obejmuje nowo powstałych nieruchomości. Czyste Powietrze ma za zadanie wspierać osoby, które chcą zmodernizować swoje nieruchomości, czyli unowocześnić je i trwale ulepszyć, tak aby zwiększyć ich wartość użytkową.

Forma i wysokość dofinansowania

Od 15.05.2020 r. realizacja programu odbywa się w oparciu o dwa poziomy dofinansowania: podstawowy i podwyższony. Beneficjenci składający wnioski zgodnie z podstawowym poziomem dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do 25 tys. zł, jeśli inwestycja obejmie wymianę nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła. Warto jednak nadmienić, że jeśli beneficjent dodatkowo zakupi i zamontuje mikroinstalację fotowoltaiczną, ma możliwość zyskania jeszcze 5 tys. zł. Reasumując, najwyższy próg dofinansowania dotyczy wymiany starego źródła ciepła na pompę ciepła z zakupem paneli słonecznych.

Program Czyste Powietrze wspiera wymianę starych kotłów na węgiel, w celu ograniczenia smogu, dzięki czemu wymieniając zużyty piec na nowoczesny można otrzymać 20 tys. zł dotacji. W tym przypadku również istnieje możliwość zakupu i zamontowania dodatkowo paneli słonecznych uzyskując tym samym 5 tys. zł.

Trzeci próg dofinansowania opiewa na kwotę 10 tys. zł. Przedsięwzięcie obejmuje zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalację oraz demontaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych, jak również wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją inwestycji.

Warto wspomnieć o podwyższonym poziomie dofinansowania, który jest w trakcie prac, a skorzystać z niego będą mogli mniej zamożni właściciele nieruchomości. W tym przypadku podstawą będzie dochód na osobę w gospodarstwie domowym, który nie może przekroczyć 1400 zł rocznie natomiast jeśli w gospodarstwie jest jedna osoba, to wtedy dochód nie może przekroczyć 1960 zł rocznie.

30.04.2020 r. NFOŚiGW podpisał umowę o współpracy ze Związkiem Banków Polskich, aby ułatwić beneficjentom występowanie przez banki z wnioskiem o dotację na częściową spłatę kredytu.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

W drugiej edycji programu Czyste Powietrze procedury zostały uproszczone i można składać wnioski na dwa sposoby:
– online przez portal gov.pl https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu;
– w oryginale w WFOŚiGW na terenie swojego województwa.

Czas rozpatrywania wniosku został skrócony do 30 dni, a beneficjent może go złożyć do 6 miesięcy od rozpoczęcia inwestycji, jednak nie wcześniej niż przed 15.05.2020 r.

Czyste Powietrze a Mój Prąd

NFOŚiGW wyszedł naprzeciw wnioskodawcom montującym panele słoneczne wraz z wymianą nieefektywnego źródła ciepła i połączył programy Czyste Powietrze i Mój Prąd. W związku z powyższym łączna kwota dofinansowania to 10 tys. zł. Jednoczenie aby jeszcze ułatwić beneficjent wypełnia tylko jeden wniosek i tym samym bierze udział w obu ww. programach.

Podsumowanie

Polska zmierza do likwidacji niskiej emisji i poprawy jakości powietrza. Czyste Powietrze jako projekt pozwoli na wymianę źródeł ciepła oraz na przeprowadzenie termomodernizacji budynków. Dzięki programowi można uzyskać lepszą jakość powietrza, komfort cieplny w swoim domu, jak również zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób. Nie trzeba dodawać, że rachunki za ogrzewanie obniżą się, a wartość nieruchomości znacznie wzrośnie.