Skip to main content

Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kogo określa się jako „prosumenta”, jak wygląda odkupywanie energii i jakie niesie ze sobą korzyści.

Kim jest prosument ?

System prosumencki jest dedykowany dla osób fizycznych lub małych przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną na własny użytek, mających podpisaną umowę kompleksową. Zasada rozliczania prosumenta jest prosta: nadwyżki z wyprodukowanej energii elektrycznej są magazynowane przez 365 dni u Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) i oddawane Klientowi w 80%, jeśli mikroinstalacja ma moc poniżej 10 kWp i w 70%, jeśli jej moc jest wyższa niż 10 kWp.

System odkupu energii jest dedykowany przedsiębiorstwom, które wytwarzają energię na potrzeby prowadzonej działalności. Z tego systemu korzystają przede wszystkim firmy z taryfą B takie jak hale produkcyjne, centra handlowe, obiekty rekreacyjne, hotele, odbiorcy przemysłowi, fabryki, szpitale, stacje paliw, hydrofornie, fermy kurze, szklarnie u których zużycie energii jest bardzo duże.

Na czym polega system odkupu energii?

Przedsiębiorcy, którzy chcą odsprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do OSD, muszą podpisać ze swoim obecnym sprzedawcą tzw. „umowę o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji”. Na podstawie tej umowy wyprodukowane nadwyżki są odsprzedawane do OSD. Cena sprzedaży energii wytworzonej określa ustawa o OZE i jest to: „100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE” a dostępna jest pod tym linkiem: https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/ceny-wskazniki/7851,Srednia-kwartalna-cena-energii-elektrycznej-sprzedanej-na-zasadach-innych-niz-wy.html. Bilansowanie z reguły odbywa się w okresach kwartalnych na podstawie wystawianej przez Wytwórcę faktury.

Na co zwrócić uwagę?

Przedsiębiorcy często szukają oszczędności i zmieniają sprzedawców energii elektrycznej. Należy sprawdzić czy obecny sprzedawca ma koncesję na wytwarzanie lub obrót energią elektryczną. Jeśli nie ma, to najlepiej rozwiązać umowę za porozumieniem stron z obecnym sprzedawcą i zawrzeć ponownie umowę kompleksową ze swoim Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

  • oszczędność, która jest generowana z produkcji energii na potrzeby firmy, zabezpieczająca przed podwyżkami cen energii elektrycznej w obecnej sytuacji rynkowej;
  • uniknięcie kar za przekroczenia mocy zamówionej. Dzięki instalacji przedsiębiorca dysponuje dodatkową mocą, którą może wykorzystać we własnej firmie;
  • rozwój przedsiębiorstwa, czyli docelowo rozwój infrastruktury, a nawet stworzenie nowych miejsc pracy;
  • ochrona środowiska, na którą wpływ ma instalacja fotowoltaiczna oraz tak ważne w tej chwili wszelkie rozwiązania ekologiczne.