Skip to main content

8 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa, która wprowadziła obowiązek mocowy. Ma on na celu wsparcie, modernizację oraz budowę nowych jednostek wytwórczych. Opłata mocowa pierwotnie miała być naliczna od 01 października 2020 r., ale termin ten przesunięto na 1 stycznia 2021 r. Data ta jest jednak nadal niepewna, dlatego warto cały czas monitorować sytuację.

Opłata mocowa – jakie stawki i dla kogo?

Zgodnie z ustawą o rynku mocy opłatę mocową poniosą zarówno przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe. W tej chwili nieznane są jeszcze dokładne stawki, ale szacuje się, że im większy wolumen zużycia energii w godzinach szczytu, tym wyższa będzie stawka dla firm. Kwota ta oscyluje w granicach 76 zł/MWh.

Dla gospodarstw domowych przewidywana stawka to 10,46 zł miesięcznie. Opłata mocowa zostanie dodana jako opłata stała na fakturze za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Będzie stanowić kolejną wartość składająca się na całą kwotę, jaką konsument będzie płacił za pobór prądu.

Opłata mocowa a fotowoltaika

Właściciele instalacji fotowoltaicznych mogą znacznie lub całkowicie ograniczyć zapotrzebowanie na energię elektryczną, dzięki czemu rachunki za prąd są niższe. Według informacji pojawiąjących się w mediach wytwórca energii elektrycznej, którego instalacja fotowoltaiczna pokrywa 100% jego zapotrzebowania na prąd, nie poniesie kosztów opłaty mocowej. Co więcej, wyliczenia ekspertów wskazują, że zwrot zakupu instalacji fotowoltaicznej nastąpi średnio o rok szybciej niż w tej chwili.

Podsumowanie

Wprowadzenie opłaty mocowej do rachunków za energię elektryczną jest nieuniknione. Dokładną datę określi rozporządzenie Prezesa URE w sprawie stawek opłaty mocowej i ustalenia godzin jej poboru. Jedno jest pewne, że instalacja fotowoltaiczna pozwoli na znacznie zminimalizowanie opłaty mocowej, a jeśli elektrownia pokryje w całości zapotrzebowanie na energię elektryczną, to opłata ta nie będzie naliczana. Reasumując inwestycja, jaką jest instalacja fotowoltaiczna to najlepsze rozwiązanie, aby móc całkowicie zniwelować opłaty za energię elektryczną w tym kolejna, zapowiedzianą już opłatę mocową.